tunnistus

Ühe postiga tõstuk
ekspordilitsents
Käärtõstuk
kaubamärk (2)
Mootorrataste käärtõstuk
kaubamärk (1)
Neljapostiga tõstuk
Kaks posti tõstmist